Mark- och miljödomstolen har gett klartecken att Karlholms Strands vattens får muddras. Karlholm Strand kommer muddra den tre kilometer långa kustremsan med ett bottendjup på minst 1.5 meter och i hamnbasängen kommer det muddra 2,5 meter. Det blir även en 200 meter lång farled så större båtar enkelt ska kunna tas sig in och ut i Karlholms fjärden.

Detta har varit en viktigt del i utveckling av Karlholm Strand som vi nu fått igenom. Arbetet med muddrings och grävarbetet kommer igång så fort det bara går. 

Här hittar ni hela domslutet.