HAVSNÄRA BOENDE & SERVICE
MED SMÅBÅTSHAMN INTILL

Vi har en vision om att skapa möjligheter till boende vid havet och intill kajen samt att öppna den gamla industrihamnen som en småbåtshamn. Delar av gamla fabriken kommer att användas som uthyrning för mindre störande verksamheter som lager mm.

VISION
 • Att skapa ett attraktivt framtida Karlholm
 • Att öka tillgängligheten till en aktiv och levande skärgård
 • Att utveckla kulturmiljön
SYFTE
 • Att förändra ett stängt industriområde till ett allmänt och tillgängligt område.
 • Att göra hela Karlholm attraktivt, där ortens innevånare är delaktiga i utvecklingen
 • Att skapa bostäder, service och arbetstillfällen, där ekonomisk bärkraft kan finnas
 • Att ge Karlholm ett nytt ansikte mot havet och skärgården
MÅL
 • Att skapa en attraktiv och blandad bebyggelse för olika boendetyper som småhus, fritidshus och lägenheter vid havet där en del kan ges möjlighet till direkt vattenkontakt. Ett blandat boende för alla åldersgrupper.
 • Att skapa ett attraktivt hamnområde med hamntorg, båtplatser för motor och segelbåtar och båtservice. Hamnåret ska ta tillvara på utsikten och vara tillgängligt för allmänheten och ge möjlighet till rekreation och bad.
 • Att skapa möjlighet till rekreation och upplevelser genom att skapa attraktiva stråk, platser och aktiviter inom bruksmiljön/kulturmiljön men också i skärgården i Karlholmsfjärden som i sin tur skapar ett varumärke för Karlholm.
 • Att skapa service för båtfolk, för maritima upplevelser (kanot, fiske mm), restauranger, rökeri, vandrahem mm. Att genera affärsidéer, skapa arbetstillfällen genom att attrahera olika kundgrupper.