HAVSNÄRA BOENDE & SERVICE
MED SMÅBÅTSHAMN INTILL

Vi har en vision om att skapa möjligheter till boende vid havet och intill kajen samt att öppna den gamla industrihamnen som en småbåtshamn. Delar av gamla fabriken kommer att användas som uthyrning för mindre störande verksamheter som lager mm.

  • Att skapa ett attraktivt framtida Karlholm
  • Att öka tillgängligheten till en aktiv och levande skärgård
  • Att utveckla kulturmiljön