HAMNEN I KARLHOLM STRAND

VI GÖR PLATS FÖR BÅTPLATSER OCH GÄSTHAMN I KARLHOLM STRAND