Salamandrarna har fått utökat levnadsområdet tack varje Karlholm Strands arbete. Detta enligt expertis inom området kräldjur (Salamander) så har Salamandern inom området ”Karlholmstrand” fått utökat levnadsområde. De finns nu på fler platser än tidigare och är numera troligtvis större till antalet. På detta viset så har alltså Karlholm Utveckling KB bidragit till (enligt Naturvårdsverket) gynnsam bevarandestatus, vilket innebär att det ska ”gå bra” för salamandern både kvantitativt och kvalitativt.

Mer information om salamandrar
Källa: www.naturskyddsforeningen.se

Större vattensalamander
Utseende och beteende: Den större vattensalamandern kan bli upp till 16 cm, är svart till mörkbrun i färgen och har en knottrig hud, förutom på buken där den är gulorange med mörka fläckar. Tidig vår vandrar den mot sina lekvatten och i samband med leken, som sker i april/maj, utvecklar hanen en ryggkam som får den att likna en liten drake. Leken sker på natten men man kan se den större salamandern i lekvattnet även under dagtid. Hanen är lätta att upptäcka nattetid på grund av en silverfärgad strimma på svansen. Innan och efter lekperioden kan honan kännas igen på att svansen är gul på undersidan. Den större vattensalamandern har inre befruktning och de lägger sina ägg ett och ett försiktigt inpackat i växtblad.

Utveckling: Larverna kläck ca 10-30 dagar efter äggen har lagts. Larverna andas via yttre gälar fram tills de är färdigutvecklad efter ca 2-3 månader.
Utbredning: Stora delar av Sverige, upp till och med Ångermanland. Saknas i norra Jämtland, Västerbotten, Norrbotten och Lappland.
Livsmiljö: Lövskogs- och naturbetesområden med fiskfria, gärna permanenta, småvatten. Finns även skärgårdslandskap.
Status: Livskraftig enligt svenska rödlistan. Listad i EU:s Art- och habitatsdirektiv.
Läte: Inget

Mindre vattensalamander
Utseende och beteende: Den mindre vattensalamandern kan bli upp till 10 cm lång, är brunaktig och lite fläckig med en nästan slät hud. Honan är mer enfärgade än hanen och har mindre framträdande fläckar, om hon har några. Buken är orangefärgad med mörka fläckar och på huvudet har hon tre längsgående ränder. I samband med leken som äger rum tidig vår, oftast i april/maj, men som kan pågå mars-juni, utvecklar hanen en vågig ryggkam. Honan har en inre befruktning och packar försiktigt in sina ägg en och en i vattenväxternas blad. Leken äger rum nattetid men man kan se den mindre salamandern i lekvattnet även dagtid. 

Utveckling: Äggen kläcks ca 10-30 dagar efter att äggen lagts. Larvens utvecklingsperiod är ca 2-3 månader.
Utbredning: Tämligen vanlig, till Västerbotten och södra Lappland. Ojämn utbredning.
Livsmiljö: Påträffas i många olika land- och vattenmiljöer. Föredrar fiskfria vatten med mycket växtlighet.
Status: Livskraftig enligt svenska rödlistan.
Läte: Inget