CIRKA 300 TOMTER VARAV 90 MED STRANDTOMT SAMT CIRKA 300 LÄGENHETER 90 MINUTER FRÅN NORRA STOCKHOLM – Vill du också bo här?

Några av våra kommande bostadsområden i direkt anslutning till havet är projekterade. Här kan ni se första utkast på design på några av husen samt båtgaragen som till och med går att boka redan nu.

Är du intresserad av köpa tomt eller fastighet på Karlholm Strand. Gör din intresseanmälan här: www.karlholmstrand.se/lediga-tomter/

Är du intresserad av att köpa eget båtgarage gör din intresseanmälan här: www.karlholmstrand.se/lediga-lokaler/

Vi har en vision om att skapa möjligheter till boende vid havet och intill kajen samt att öppna den gamla industrihamnen som en småbåtshamn

Mål
Att skapa en attraktiv och blandad bebyggelse för olika boendetyper som småhus, fritidshus och lägenheter vid havet där en del kan ges möjlighet till direkt vattenkontakt. Ett blandat boende för alla åldersgrupper.

Att skapa ett attraktivt hamnområde med hamntorg, båtplatser för motor och segelbåtar och båtservice. Hamnåret ska ta tillvara på utsikten och vara tillgängligt för allmänheten och ge möjlighet till rekreation och bad.
Att skapa möjlighet till rekreation och upplevelser genom att skapa attraktiva stråk, platser och aktivitet inom bruksmiljön/kulturmiljön men också i skärgården i Karlholmsfjärden som i sin tur skapar ett varumärke för Karlholm.

Att skapa service för båtfolk, för maritima upplevelser (kanot, fiske mm), restauranger, rökeri, vandrarhem mm. Att genera affärsidéer, skapa arbetstillfällen genom att attrahera olika kundgrupper