ETT MODERNT BOSTADS- HAVS- & TURISTOMRÅDE VÄXER FRAM