Vi får ibland kommentaren ”det händer ju inget”… Kortfattat sedan maj 2013 då Anders Högberg köpte det förfallna industriområdet så har vi bland annat:

• Kört hit 1,2 miljoner ton utfyllnadsmassor.
• Kört bort 500.000 kubik träfibrermassor mm.
• Lagt om 22.000 kvadratmeter yttertak.
• Målat 18.000 kvadratmeter golv.
• Murat ca 1,6-1,8 kilometer ytterväggar som är 6 meter höga.
• Målat om obeskrivligt mycket väggar.
• Sanerat 22 hektar mark.
• Vi har röjt upp 100 hektar mark.
• Upprättat cirka 4000 sidor kring vårt miljöarbete.
• Rivit byggnader, snyggat till fastigheter och styckat av fastigheter.
• Vi har monterat cirka 70 nya industriportar.
• Borrat för bergvärme och installerat ny värme i fastigheterna.
• Området har idag cirka 100 företag med adress på Karlholm Strand.
• Ökat antalet Salamandrar i området.
• Inrett en helt ny restaurang och pub.
• Vi har ändrat OCH fått detaljplan godkänd för hela området.
• Vi har muddringstillstånd klart.
• Nytt el, vatten och avlopp är indraget till alla byggnader.
• Fiber indraget till hela området.
• Vi fått klart bygglovet för de nio första radhusen med byggstart i april 2019.

Vi har 50.000 kvadratmeter lokaler och cirka 100 hektar mark till vårt förfogande. Vi har öppnat upp havet för Karlholmsborna som tidigare varit dolt av ett industriområde och skapat en unik möjlighet att bo och bygga på strandtomter med egen brygga cirka 90 minuter från norra Stockholm. Vi har totalt 3.2 kilometer strandtomt, en helt ny hamn för cirka 20 miljoner kommer anläggas och plats för marin verkstad finns redan nu.