Karlholm Strand utvecklas framåt. På hemsidan finns en unik interaktiv karta över vart intressenter bor.

Den interaktiva kartan visar vart intressenter kommer från i landet. Det är en stor spridning, från Malmö i söder till Umeå i norr. Störst koncentration är Gävle och södra Stockholm längs E4:an. Kartan visar även hur köerna till bostäder och båtplats förändras i realtid.