UNIK INTERAKTIV KARTA ÖVER BOSTADSKÖERNA PÅ KARLHOLM STRAND

Karlholm Strand utvecklas framåt. På hemsidan finns en unik interaktiv karta över vart intressenter bor.

Den interaktiva kartan visar vart intressenter kommer från i landet. Det är en stor spridning, från Malmö i söder till Umeå i norr. Störst koncentration är Gävle och södra Stockholm längs E4:an. Kartan visar även hur köerna till bostäder och båtplats förändras i realtid.

Här kan du se kartan.