Nu inleds den politiska processen för detaljplanen på Karlholms strand. Karlholm utveckling hoppas börja bygga nästa sommar, men det dröjer nog till hösten enligt kommunen.

Läs mer i

http://www.arbetarbladet.se/uppland/tierp/tidigast-nasta-ar-kan-bygget-starta