Tidigast nästa år kan bygget starta

Nu inleds den politiska processen för detaljplanen på Karlholms strand. Karlholm utveckling hoppas börja bygga nästa sommar, men det dröjer nog till hösten enligt kommunen.

Läs mer i

http://www.arbetarbladet.se/uppland/tierp/tidigast-nasta-ar-kan-bygget-starta