Solen lyser på oss i Karlholm Strand, våren är på ingång och vårt arbete fortsätter. Den stora silon som fanns på udden är nu borta så är utsikten mot havet ännu vackrare… Byggnader färdigställs, vägar planeras, mark planas ut och vår mål att förvandla detta området till ett modernt havs-, bostads- och turistområde kommer allt närmare.