Unt.se | Artikel | Efter en månad med provtagningar och kontroller kvarstår saneringsförbudet för Karlitområdet.

Proverna för de områden som redan sanerats har vi lämnat över och de är bättre än bra. Bättre än bättre bra. De visar att saneringen utförts på föredömligt sätt. Det går inte att få det renare. Det är skitigare i Uppsala.

Anders Högberg, som driver projektet Karlholm strand på Karlits gamla område, låter säker på sin sak när han pratar om hur det går med saneringen av Karlitområdet i Karlholmsbruk. Som UNT tidigare rapporterat beslutade Länsstyrelsen i Uppsala om ett saneringsförbud på området i början av juni, då de misstänkte att upprensningen genomförts undermåligt. Enligt Länsstyrelsens handläggare behövs det fortfarande fler resultat och mer planering av arbetet.

– Vi har tidigare haft ett möte med bolaget, men där fick vi bara ett utdrag av analysresultaten. De såg okej ut, men det fattades analysresultat av ämnet dioxiner, så jag kan därför inte säga om åtgärdsmålen har uppnåtts. Vi har inte heller fått redovisningen av den miljökontroll som genomfördes inom det tidigare deponiområdet. Bolaget har till den 15 september att lämna in resten av redovisningen, säger miljöskyddshandläggaren Ida Lindén.

Områdets storlek kräver enligt henne den mängd prover som tas och företaget behöver fortfarande visa upp en plan på hur de tänker genomföra saneringsarbetet och att de har kompetensen att göra det korrekt.

– Jag kan inte säga när vi kommer kunna häva förbudet, men vi prioriterar ärendet, säger Ida Lindén.

Anders Högberg hoppas på att Länsstyrelsen ska fatta besluta i ärendet snart. Innan sommaren är över.

– De har stoppat oss under den mest gynnsamma perioden för arbetet. Vi har gjort allting och redovisat för Länsstyrelsen, nu sitter vi med armarna i kors och väntar. Jag förväntar mig att Länsstyrelsen ska återkoppla lika snabbt med ett godkännande av arbetet som de var på att sätta stopp.

Läs hela http://unt.se/uppland/tierp/saneringsforbudet-drojer-kvar-4292558.aspx