Länsstyrelsen och Karlholms Utveckling KB är överens om hur vattensalamandrarna ska skyddas i nya dammar.

Läs mer i

http://unt.se/uppland/tierp/riktlinjer-for-salamanderdammar-3801437.aspx