[unt.se] Efter en flera år lång process som passerat Tierps kommun, länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen och slutligen mark- och miljööverdomstolen kan nästa steg tas i utvecklingen av Karlholm strand.
 
“Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast.” En mening som betyder att detaljplanen för Karlholms strand vinner laga kraft, 3,5 år efter det att arbetet med den påbörjades.
 
– Jag känner lättnad, lättnad, lättnad, säger Peter Bergström som är platschef på Karlholm strand.
 
Det är Naturskyddsföreningen i Tierp som överklagat detaljplanen till högsta instans med hänvisning till att exploateringen av den före detta industritomten i Karlholm kan inverka negativt på den marina miljön i Karlholmsfjärden. Något som föreningen dock inte har fått gehör för i någon instans.
 
– Nu kan vi gå ut hårt och marknadsföra området, ta kontakt med husägare och byggare. Det har inte varit så lätt när vi inte har haft en godkänd detaljplan.
 
Beslutet innebär också att vatten- och avlopp, fiberdragning, vägbyggnation kan komma i gång.
 
Otursdagen fredag den trettonde blev en turdag för krafterna bakom Karlholm strand.
 
– Otroligt roligt, säger Peter Bergström.
 
http://www.unt.se/nyheter/tierp/lattnad-efter-domstolsbeslut-4502428.aspx