Nästa steg är färdigt!

Nästa steg är färdigt! Nu är nya ledningar för el, vatten, avlopp och fiber indraget till alla byggnader.