Nästa byggnad redo att demoleras 👊🏻 Vi har under de senaste fem åren helt ritat om kartan för Karlholm Strand från att vara ett öde och eftersatt industriområde till ett blivande bostads-, hamn, rekreationsområdet med natur och miljö utan dess like. Vi skapar en helt ny och levande stadsdel Karlholm och öppnar upp en port på hela tre kilometer till havet och Karlholms underbara skärgård.