Nu färdigställs markarbetet i rask takt på Karlholm Strand. 

Flera nya vägar in via den norra infarten arbetas nu fram och gör det möjligt att komma in i området via den norra sidan.

El, vatten, fiber och avlopp börjar komma på plats för hela området så att flera byggen kan påbörjas inom kort.

Älvsbyhus har snart sitt visningshus på plats, ytterligare ca 200 villor och radhus ska färdigställas 2022.

Mer spännande information om hyreslägenheter inom kort.

Vi har nu närmare 1000 personer i kö till hyreslägenheter, 310 till hus & tomter samt 227 till brf.

Om du inte ställt dig i kön är det dags att du gör det nu, det fylls på snabbt, här hittar du kön!