Arbetat på Karlholm Strand fortgår i full styrka med rivning, ombyggnationer och byggnationer. Nu kan vi även fortsätta arbetet med sanering och efterbehandlingen efter Länsstyrelsen upphävt det tillfälliga stoppet. Så nu kör vi på med full styrka på alla områden.

Proverna ser mycket bra ut och är renare än på många andra ställen i landet.

Beslutet hittar du i din helhet här [pdf]