AB | Artikel & Webb TV| Kommunfullmäktige sa ja till ny detaljplan för Karlholms strand. Det var ett enat fullmäktige som fattade beslut om att anta detaljplanen som ska möjliggöra ett nytt bostadsområde vid Karlits gamla industriområde.

Både Jonas Nyberg (S) och Gunnar Larsson (L) tog till orda inför att kommunfullmäktige skulle fatta sitt beslut under tisdagskvällen. Båda yrkade bifall till förslaget.

– Vi står framför en plan som möjliggör 430 bostäder. Framtidsutsikterna ser helt annorlunda i dag, säger Jonas Nyberg efter att ha dragit en koppling till konkursen som skakade Karlholmsbruk för några år sedan.

Läs mer i
http://www.arbetarbladet.se/uppland/tierp/kommunfullmaktige-sa-ja-till-ny-detaljplan-for-karlholms-strand