Som väntat sa Utskottet samhällsbyggnad ja till de samrådshandlingar angående Karlholms strand som tjänstemännen tagit fram.

Läs mer på http://www.arbetarbladet.se/uppland/tierp/karlitomradet-planeras-for-bostader-nu-far-narboende-saga-sitt