[tierp.se] Efter beslut i Mark- och miljööverdomstolen den 13 januari 2017 har detaljplanen för Karlholm strand vunnit laga kraft. Mark- och miljööverdomstolen skriver i beslutet att den inte ger prövningstillstånd för överklagandet från Naturskyddsföreningen i Tierp, av en tidigare dom i Mark- och miljödomstolen. Därmed står den domen fast och som innebär att kommunens beslut om detaljplan inte påverkar natur- och miljövärden på ett sätt som inte är godtagbart. Mark- och miljööverdomstolens beslut kan inte överklagas.

Detaljplanen för Karlholm strand godkändes i ett beslut av kommunfullmäktige i Tierp den 5 april 2016 och vinner alltså laga kraft nio månader senare.