De nya gatunamnen blir Hamnallén, Havsbågsvägen, Havsängen, Havsporten, Kanalvägen, Hammaråvägen, Hamntorgsgatan och Skärgårdsgatan… Vilken vill du bo på?

Nyhet från Tierp.se
Havstema i namn för Karlholm strand
Utskottet samhällsbyggnad har fastställt namn för det blivande bostads- och handelsområdet på tidigare Karlitområdet, inklusive namn på gator och parker. De valda namnen har en tydlig koppling till kust och hav.

Områdesnamnet ska vara Karlholm strand. I underlaget till beslut resoneras kring den mest språkriktiga namnformen för området. Enligt allmänt språkbruk, Lantmäteriets skrivråd om god ortnamnssed med mera, skulle Karlholms strand med genitiv-s vara det mest korrekta. Valet har ändå fallit på Karlholm strand, utan –s, eftersom den namnformen redan anses vara inarbetad och har fått förankring i det allmänna medvetandet.

Beslutade gatunamn i området är:
    Hamnallén
    Havsbågsvägen
    Havsängen
    Havsporten
    Kanalvägen
    Hammaråvägen
    Hamntorgsgatan
    Skärgårdsgatan

Fastställda namn på torg och parker är:

    Kanalplan
    Hamntorget
    Skärgårdsparken
    Skärgårdshöjden
    Själöparken

De enskilda namnen anspelar på platsens läge inom området, exempelvis Kanalplan i direkt anslutning till kanalen. Eller så är de valda utifrån planerna för respektive plats. Skärgårdsparken ses som en grön lunga med havskontakt. Skärgårdshöjden ska göra deponikullen till utsiktspunkt och landmärke. Själöparken har så klart fått sitt namn efter halvön Själön.

Läs mer på http://www.tierp.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv-bygga-bo-och-miljo/nyheter-bygga-bo-och-miljo/2017-05-31-havstema-i-namn-for-karlholm-strand.html