Karlholm Utveckling KB planerar att omvandla det tidigare industriområdet i Karlholm till ett attraktivt område med verksamheter, bostäder, rekreation, service, kultur och en ny fritidshamn.

I samband med det behöver Karlholm Utveckling KB söka tillstånd enligt miljöbalken för att:
» Muddra/rensa sediment i Lövstabukten.
» Efterbehandla muddermassor, förorenade jordmassor från sanering av f.d. industriområdet samt befintliga avfallsmassor i en deponi som täcks över.

Du inbjuds nu att lämna synpunkter på planerade åtgärder.
De synpunkter som kommer in ska Karlholm KB redovisa ochta hänsyn till i sin kommande ansökan enligt miljöbalken.

Mer information finns att hämta här: [pdf dokument]

Har Du synpunkter eller frågor är Du välkommen att lämna dessa till Peter Bergström på adressen Peter Bergström, Karlholm 483, 81940 Karlholmsbruk eller via e-post till peter@karlholmstrand.se. Det går även bra att ringa Peter på 070- 601 41 76.

Synpunkter ska ha inkommit senast fredagen den 20 november 2015.