Sveriges Radio | Ljud & text – Deponin vid det gamla fabriksområdet i Karlholmsbruk, där Karlit till för ett par år sedan tillverkade träfiberplattor, är nu färdigsanerad. Vilket betyder att Karlholmsborna har fått tillbaka sin havsutsikt. Fastighetsägaren Anders Högberg har stora visioner för området.

– Jag har lite skämtsamt sagt att Karlholm har potential att bli bättre än Öregrund, och det står jag för, det kommer jag alltid att stå för.

Vid hällarna i utkanten av deponin har man tidigare inte kunnat se havet.

– Nej, deponin var åtta meter hög och träd- och slybeväxt. Det var som en vägg, man såg inte vattnet över huvud taget.

Hur viktigt är det med havsutsikt?

– För mig är det lite konstigt om man har en ort som ligger vid havet, där man kan inte se havet.

Läs mer i

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=5984199