Det vackra Hamntorget växer vidare och vi börjar nu skönja det fina rutnätet ordentligt.

Trots kyla, snö och regn arbetas det vidare på torget för att ha ett vackert torg på plats till våren 2022.

Kom gärna förbi och se hur allt växer vidare i Karlholm Strand.