Marinan med hamn, småhus och lägenheter i Karlholm stoppas inte av vattensalamandrar efter att Karlholm Utveckling kommit överens med länsstyrelsen.

Läs mer i

http://www.arbetarbladet.se/uppland/tierp/groddjur-stoppar-inte-lyxbygge