Karlholm Utveckling KB måste undersöka omfattningen av misstänkt utsläpp av kemikalier på delar av Karlholms strand.

Läs mer i

http://www.unt.se/uppland/tierp/foretag-maste-undersoka-utslapp-4041245.aspx