Bygget av Karlholm Strand är i full gång. Fler än 30 lokaler av totalt 43 är sålda. Nu är det bara de större verksamhetslokaler kvar. Vi färdigställer därför fler mindre lokaler för att täcka efterfrågan.

Fler som ska flytta in i området har börjat planera sina köp och köper därför separata lokaler. Lokalerna kommer förmodligen användas som garage, förvaring och mindre industrilokaler. En lokal inreds just nu av hantverkare. Pentry, dusch och toalett finns.

 

KARLHOLM STRAND

Karlholm Strand skapar förutsättningarna till ett havsnära boende, service och verksamheter med den 3.2 kilometer långa strandtomt som finns tillgänglig. Den gamla upprustade bebyggelsen tillsammans med den nya kommer ge hela Karlholmsbruk ett helt nytt ansikte mot havet och skärgården. Vi skapar möjligheter till boende vid havet och intill kajen samt att öppna den gamla industrihamnen som en småbåtshamn.

VAR LIGGER KARLHOLM STRAND

Karlholm Strand ligger längs med Upplands kusten i Tierps kommun. Det är endast 14,9 mil från Östermalmstorg till Karlholm Strand. Det ligger strategiskt placerat mellan Gävle, Uppsala och Arlanda.

AVSTÅND

Tierp 2,1 mil
Dragon Gate 2,1 mil
Tierp Arena 3,1 mil
Gävle 3,6 mil
Uppsala 7,5 mil
Mariehamn 13,6 mil
Stockholm Östermalmstorg 14,9 mil

www.karlholmstrand.se

Hyreshus: www.karlholmstrand.se/hyreshus-pa-karlholm-strand/
Radhus: www.karlholmstrand.se/radhus-185-strandtomt-med-egen-brygga/
Lokaler: www.karlholmstrand.se/lediga-lokaler/