DOKUMENT OM KARLHOLM STRAND


Presentation över Karlholm Strand

Presentation [2015-06-24]

Miljökonsekvensbeskrivning

Aktuell Miljökonsekvensbeskrivning [2016-01-15]
Miljökonsekvensbeskrivning [2015-06-24]

Plankarta över Karlholm Strand

Aktuell Plankarta [2016-01-15]
Plankarta  [2015-06-24]

Planbeskrivning över Karlholm Strand

Aktuell Planbeskrivning [2016-01-15]
Planbeskrivning [2015-06-24]

Naturinventering Karlholmsstrand

Naturinventering [2016-01-15]

Illustrationsplan över Karlholm Strand

Aktuell Illustrationsplan [2016-01-15]
Illustrationsplan [2015-06-24]

Arkiv övrigt

Inbjudan till samråd Nov 2015 [2015-11-04]