Detaljerna börjar falla på plats i restaurangen på Karlholm Strand… Vad gillar ni nya lamporna vi har satt upp?