Karlholm Strand har varit ett populärt inslag i UNT´s tidning senaste veckan. Tyvärr innehåller de en hel del faktafel och i våra ögon en “viss” partiskhet från reportern. Men hos oss fortsätter vårt arbete för att färdigställa Karlholm Strand och välkomnar som vanligt en objektiv och opartisk rapportering av det enorma projekt som Karlholm Strand är.

Har du några frågor till oss så tveka inte att ställa dem så svarar vi på dem så gott vi kan.

Artiklar om Karlholm Strand i UNT

Nu har vi börjat montera de nya portarna till de stora lokalerna på Karlholm Strand. Du vet väl att du kan köpa en egen lokal hos oss? Vinterförvaring av båtar, husvagnar, bilar eller vad har du för behov? Du kan också välja vinterförvara din båt hos oss. Vi klarar av båtar upp till 6 meter höga och 5 meter i bredd.

 

Naturskyddsföreningen i Tierp har åter igen överklagat detaljplanen med samma underlag trots att tidigare instanser inte ens tagit upp deras överklagan. Detta förfarande ställer vi oss väldigt fråga till. Vad tycker du?

Har du egna frågor så ställ de gärna till Naturskyddsförening i Tierp direkt på deras Facebook sida www.facebook.com/nftierp eller om du har frågor till oss på Karlholm Strand ställ de här i kommentarsfältet.

Naturskyddsföreningen i Tierp motsätter sig alltså, förenklat, båttrafik i Karlholmsbruk som varit en hamn med industriverksamhet i över 100 år. Vi på Karlholm Strand vill istället öppna upp detta fantastiska område för allmänheten och få en levande kustnära ort i Tierps kommun att blomstra och dra till sig människor som kommer både via land och hav.

Naturskyddsföreningen i Tierps överklagan till sista instansen gör att vårt arbete försenas ytterligare vilket medför stora kostnader för Karlholm Strand Utveckling AB. Pengar som istället skulle kunna lagts på att förbättra miljön i Karlholmsbruk ytterligare.

Naturskyddsföreningen i Tierp överklagan innehåller inte någon ny information än den som de tidigare instanserna inte ens tagit upp.

Vi anser att alla ska få föra sin talan men också göra med goda grunder och underlag. Inte på grund av en ordförandes samvete som reportern i UNT citerar.

Vi på Karlholm Strand värnar verkligen om vår miljö och natur. Det är också den unika miljö och natur som finns här i Karlholm som är en av de största tillgångarna för denna etablering.

Vi hoppas nu på en skyndsam process av Mark- och miljööverdomstolen och vi passar på att också tacka för allt stöd och intresse från allmänheten, alla personer och företag som är inblandade i utvecklingen och de goda samarbete vi har med Tierps kommun och Länsstyrelsen.

Läs artikel i UNT
Naturskyddsföreningen i Tierp gör ett sista försöka att stoppa planerna på att bygga bryggor och en marina i Lövstabukten. Föreningen har överklagat detaljplanen för Karlholms strand till mark- och miljööverdomstolen.

Tierps kommuns planer på att bygga bostäder och utveckla den före detta industritomten i Karlholmsbruk skjuts på framtiden. Trots att både länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen har gett klartecken till planen så överklagar Naturskyddsföreningen i Tierp till högsta instans.

– Det är inte så så stor chans att domstolen tar upp fallet, men mitt samvete säger mig att jag måste löpa linan ut och inte ge upp, säger Svante von Strokirch, ordförande i Naturskyddsföreningen i Tierp.

Som i tidigare överklaganden så är det inte byggandet av bostäder i sig som föreningen vänder sig emot, utan hur en ökad båttrafik och muddring vid en framtida marina, leder till för miljöpåverkan.

Enligt Naturskyddsföreningen har landhöjningen och den flacka topografin skapat unika kransalgsängar. De påverkas negativt av grumligt vatten, och enligt föreningen kan man se att i muddrade områden där det finns båttrafik så har kransalgerna försvunnit, vilket gör att fiskens barnkammare försvinner. Muddringen ökar dessutom igenväxningen på grund av att bottnarna syresätts.

Hittills har tidigare instanser som prövat ärendet inte ansett att det här är tillräckliga skäl för att stoppa, eller revidera, detaljplanen. Mark- och miljödomstolen hänvisar till att muddringen ska prövas enligt miljöbalkens regler, och att man i den processen kan gå igenom vilka skyddsåtgärder som krävs för att begränsa projektets påverkan.

“Vid en samlad bedömning av underlaget finner mark- och miljödomstolen att det saknas anledning att upphäva antagandebeslutet med hänsyn till vad som anförts av föreningen. Domstolen instämmer vidare i länsstyrelsens bedömning att planen kan godtas”, skriver mark- och miljödomstolen i sin dom.

För kommunen innebär beskedet ett bakslag:

– Det här innebär en fördröjning, och det är naturligtvis inte positivt, säger Jonas Nyberg (S), förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Han poängterar att kommunen drivit på detaljplansprocessen så mycket som det går och att två instanser inte sett några hinder för att genomföra detaljplanen.

– Om planen vunnit laga kraft hade vi kunnat förbereda för vägar och va-anslutning, men främst påverkar överklagandet entreprenören Karlholm Utveckling AB