Nya förbud för Karlholms strand – Länsstyrelsens har förbjudit all omfördelning av deponerat avfall och all tillfällig lagring av schaktmassor inom deponiområdet vid Karlholms strand.

Förbudet utfärdades nyligen sedan blöta jordmassor upptäcktes pålagda på deponin i oktober förra året. Vatteninnhållet i jorden innebar en stor risk för utlakning av föroreningar från deponin, menar länsstyrelsen. Samtidigt införs förbud mot schaktning på en plats där länsstyrelsen har känt lukt av olja och kemikalier under sina inspektioner.

Fastighetsägaren Karlholm Utveckling KB ifrågasätter förbuden. I dag, torsdag, träffas parterna för dryfta läget.

Läs mer http://www.unt.se/uppland/tierp/nya-forbud-for-karlholms-strand-4103323.aspx