Arbetet fortgår i full fart. Nya väggar byggs, gamla rivs och andra anpassas. Vi jobbar med att öppna upp passager så havet och den underbara miljön blir tillgänglig för Karlholm igen. Färdigställandet av lokalerna fortsätter, planering av tomter och allt annat arbete på Karlholm Strand. Inom kort presenteras några första skisser på hus med havstomt. Nyfiken?