Artikel i UNT. “Han bygger en ny stadsdel. Det har beskrivits som ett av de största nybyggnadsprojekten i Sverige. ”Omänskligt” är ett ord Anders Högberg använder för att beskriva det arbete han lagt ned på omvandlingen av området. I dag ligger Karlholm strand på en fjärdeplats i Sveriges byggindustriers byggbarometer när det gäller nya byggprojekt i Sverige och värderas till 3,5 miljarder kronor.”

– I och med att området saknar strandskydd så möjliggör det till strandnära boenden i området, vilket ökar attraktionskraften och intresset, förklarar Anders Högberg.

– Vi bygger en del själva, men framförallt förbereder vi lokaler och mark för andra aktörer så att de kan komma in.

Läs hela artikeln här: https://www.unt.se/leva/han-vill-gora-karlholm-attraktivare-an-oregrund-5360680.aspx   (betalsida)