Härliga nyheter från Tierps Kommun. Kungörelse om förslag till detaljplan för Karlholms strand – Tierps kommun har upprättat förslag till detaljplan för Karlholms strand. Syftet är att omvandla det tidigare industriområdet till ett område med bland annat bostäder och verksamheter, samt ge Karlholm ett nytt ansikte mot havet och skärgården. Läs mer på Tierp kommuns hemsida