DOCUMENT OF KARLHOLM STRAND


Presentation of Karlholm Strand

Presentation [2015-06-24]

Environmental impact study

Aktuell Miljökonsekvensbeskrivning [2016-01-15]
Miljökonsekvensbeskrivning [2015-06-24]

Plan Map of Karlholm Strand

Aktuell Plankarta [2016-01-15]
Plankarta  [2015-06-24]

Plan Description of Karlholm Strand

Aktuell Planbeskrivning [2016-01-15]
Planbeskrivning [2015-06-24]

Nature inventory Karlholmsstrand

Naturinventering [2016-01-15]

Illustration Plan of Karlholm Strand

Aktuell Illustrationsplan [2016-01-15]
Illustrationsplan [2015-06-24]

Other Archive

Inbjudan till samråd Nov 2015 [2015-11-04]