Inlägg av Johan Grundin

Klartecken för muddring i Karlholm

Mark- och miljödomstolen har gett klartecken att Karlholms Strands vattens får muddras. Karlholm Strand kommer muddra den tre kilometer långa kustremsan med ett bottendjup på minst 1.5 meter och i hamnbasängen kommer det muddra 2,5 meter. Det blir även en 200 meter lång farled så större båtar enkelt ska kunna tas sig in och ut […]

Salamandrarna har fått utökat levnadsområdet tack varje Karlholm Strands arbete

Salamandrarna har fått utökat levnadsområdet tack varje Karlholm Strands arbete. Detta enligt expertis inom området kräldjur (Salamander) så har Salamandern inom området ”Karlholmstrand” fått utökat levnadsområde. De finns nu på fler platser än tidigare och är numera troligtvis större till antalet. På detta viset så har alltså Karlholm Utveckling KB bidragit till (enligt Naturvårdsverket) gynnsam […]

Ytterliggare ett steg framåt

Vi fortsätter att lägga sista pusselbitarna i utvecklingen av Karlholm Strand. Mark- och miljödomstolen avslog förra veckan ansökan från Länsstyrelsen om utdömande av vite för Karlholm Utveckling KB gällande, förbud att bedriva täktverksamhet inom ett visst område.  Utdrag av domen: En moränvägg har släntats och del av väggen har schaktats bort. Vidare har materialet från […]

Karlholm Strand har fått sina nya gatunamn

De nya gatunamnen blir Hamnallén, Havsbågsvägen, Havsängen, Havsporten, Kanalvägen, Hammaråvägen, Hamntorgsgatan och Skärgårdsgatan… Vilken vill du bo på? Nyhet från Tierp.se Havstema i namn för Karlholm strand Utskottet samhällsbyggnad har fastställt namn för det blivande bostads- och handelsområdet på tidigare Karlitområdet, inklusive namn på gator och parker. De valda namnen har en tydlig koppling till […]

Tämnaråns dag i Karlholm

Tämnaråns dag i Karlholm. Kom och se när vi (Tierps kommun) fångar fisk med ryssja och visar vilka fiskarter som vill vandra upp i Tämnarån. Vi undersöker även vilka insekter och andra småkryp som gömmer sig under ytan. Grilleld hålls igång så ta med något att grilla! Tid: Onsdag 3 maj klockan 12.30-14.00 Plats: Karlholm, […]

Solen lyser på oss i Karlholm Strand

Solen lyser på oss i Karlholm Strand, våren är på ingång och vårt arbete fortsätter. Den stora silon som fanns på udden är nu borta så är utsikten mot havet ännu vackrare… Byggnader färdigställs, vägar planeras, mark planas ut och vår mål att förvandla detta området till ett modernt havs-, bostads- och turistområde kommer allt […]

Karlholm tror på framtiden

Karlholm Strand har varit ett populärt inslag i UNT´s tidning senaste veckan. Tyvärr innehåller de en hel del faktafel och i våra ögon en ”viss” partiskhet från reportern. Men hos oss fortsätter vårt arbete för att färdigställa Karlholm Strand och välkomnar som vanligt en objektiv och opartisk rapportering av det enorma projekt som Karlholm Strand […]

Otursdagen fredag den trettonde blev en turdag för krafterna bakom Karlholm strand.

[unt.se] Efter en flera år lång process som passerat Tierps kommun, länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen och slutligen mark- och miljööverdomstolen kan nästa steg tas i utvecklingen av Karlholm strand.   ”Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast.” En mening som betyder att detaljplanen för Karlholms strand vinner laga kraft, […]